Posiadamy system zarządzania jakością ISO 9001:2008
oraz system zarządzania jakością w spawalnictwie ISO 3834-2
Historia - O firmie - Spawstal

O firmie

Historia firmy

Historia firmy

Przedsiębiorstwo PPHU SPAWSTAL Sp. z o.o. powstało w 1993 r. pod nazwą HYDRO-POMP jako działalność prywatna Państwa Lidii i Andrzeja Dydymskich. Początki tej działalności to produkcja znanych do dzisiaj żeliwnych ręcznych pomp do wody typu „abisynka” oraz żeliwnych lamp ogrodowych. Produkty te w tamtym czasie trafiały głównie na rynki niemiecki i holenderski. Kolejne lata przynosiły rozszerzanie gamy wyrobów oraz produktów handlowych. Przełomowy w historii Firmy okazał się 1997 r., kiedy to HYDRO-POMP rozpoczął produkcję spawanych ogrodzeń. Produkty te zapoczątkowały stopniową zmianę profilu Firmy. Ten rok to również zmiana formy prawnej prowadzonej działalności – powstaje PPHU HYDRO-POMP Sp. z o.o. Kolejne lata to ciągły wzrost udziału elementów spawanych w przychodach Firmy.

Rok 2003 przyniósł wyodrębnienie z ówczesnej firmy PPHU HYDRO-POMP Sp. z o.o. działalności związanej z odlewami żeliwnymi. Od tego czasu Firma zajmowała się głównie produkcją konstrukcji spawanych, stąd też w 2005 r. nastąpiła zmiana nazwy na PPHU SPAWSTAL Sp. z o.o. (od spawania stali). Firma w tej postaci działa do dziś. Siedziba Przedsiębiorstwa znajduje się w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Szarych Szeregów 14, a jeden z oddziałów produkcyjnych przy ul. Harcerskiej.

Firma dysponuje powierzchnią produkcyjną 3500 m², w tym dwoma halami o powierzchni po 900 m² każda, wyposażonymi w 5-tonowe suwnice.

Przedsiębiorstwo SPAWSTAL w październiku 2005 r. wdrożyło system zarządzania jakością ISO 9001:2000.

O firmie