Posiadamy system zarządzania jakością ISO 9001:2008
oraz system zarządzania jakością w spawalnictwie ISO 3834-2
Spawanie półautomatyczne - Usługi - Spawstal
Usługi
Spawanie

Spawanie na półautomatach spawalniczych
metodami MIG/MAG

W technice spawania MIG/MAG wykorzystuje się działanie łuku elektrycznego powstającego między spawanym tworzywem, a elektrodą topliwą, która ma postać drutu, pręta. Zarówno łuk, jak i jeziorko metalu ciekłego ochrania gaz osłonowy. To zdecydowanie najczęściej stosowana metoda scalania materiałów metalowych.

  Największymi zaletami są:
 • niski koszt materiałów,
 • wysoka jakość spoin,
 • wysoka wydajność,
 • uniwersalność zastosowania,
 • możliwość obserwacji jeziorka spawalniczego i łuku.

Do wad spawania MIG/MAG zaliczyć możemy niebezpieczeństwo zakłóceń osłony gazowej przez podmuch powietrza oraz uzależnienie jakości scalenia od umiejętności manualnych spawacza w przypadku techniki półautomatycznej.

Jeżeli łuk jarzy się w osłonie gazów nieaktywnych lub ich mieszanek (argon, hel lub argon i hel) wówczas jest to metoda MIG. Jeżeli natomiast w gazie osłonowym znajduje się gaz aktywny, czyli tlen bądź dwutlenek węgla, to jest to metoda MAG. Duża wydajność i wszechstronność dla metali sprawiają, że to najbardziej popularna na świecie metoda łączenia metali.

Metodę MIG wykorzystuje się do łączenia stali konstrukcyjnych niestopowych, niskostopowych oraz wysokostopowych. Metoda MAG natomiast pozwala na skuteczne scalanie aluminium, miedzi, magnezu i pozostałych metali nieżelaznych.

Jakie elementy składają się na stanowisko do spawania MIG/MAG?

 • migomat zwany również półautomatem spawalniczym, czyli źródło prądu oraz układ sterowania,
 • podajnik drutu – wbudowany bądź zewnętrzny,
 • przewód zespolony - w przypadku, gdy podajnik drutu jest na zewnątrz źródła prądu służy do łączenia go ze źródłem prądu,
 • przewód masowy z zaciskiem do łączenia przedmiotu spawanego ze źródłem prądu,
 • przewód wielofunkcyjny z uchwytem MIG/MAG w celu doprowadzenia prądu spawania do drutu, jak również gazu osłonowego,
 • butla z gazem osłonowym,
 • ewentualnie chłodnica cieczy.

Przed przystąpieniem do spawania migomatem konieczny jest dobór parametrów. Urządzenie to nie jest trudne w obsłudze nawet przez amatorów, choć wymaga należytej wprawy i doświadczenia dla satysfakcjonujących rezultatów scalania. Zajarzenie łuku następuje po naciśnięciu przycisku umieszczonego na uchwycie spawalniczym i ma charakter kontaktowy. Należy ustawić prędkość wysuwania się drutu. Dzięki temu uzyskujemy stałą długość łuku. Uchwyt spawalniczy należy przemieszczać równomiernie wzdłuż spoiny, pilnie obserwując jej kształt, stałą pozycję oraz odległość uchwytu od elementu – to wszystko ma wpływ na ostateczny efekt spoiny. Koncentracja operatora migomatu jest kluczowa. Jeden błąd może znacząco wpłynąć na ostateczny efekt.

Tradycyjne półautomaty spawalnicze jako źródło prądu stałego wykorzystują prostowniki diodowe oraz tyrystorowe. Bardziej zaawansowane migomaty bywają zasilane również prostownikami inwertorowymi, które dają możliwość zasilania m.in. prądem pulsującym. Takie urządzenia są zdecydowanie lżejsze, dają szersze możliwości w zakresie optymalizacji nastaw, co w efekcie przekłada się na wyższą jakość spoin. W doborze sprzętu ważny jest wybór prądu maksymalnego w odniesieniu do maksymalnej grubości materiałów, które zamierza się scalać.

Usługi