Tel: +48 61 285 25 45  Mail: biuro@spawstal.pl

„Podniesienie poziomu innowacyjności i konkurencyjności firmy PPHU SPAWSTAL Sp. z o.o. oraz Środy Wielkopolskiej w drodze inwestycji w system do gięcia blach”.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Spawstal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu o nazwie: „Podniesienie poziomu innowacyjności i konkurencyjności firmy PPHU SPAWSTAL Sp. z o.o. oraz Środy Wielkopolskiej w drodze inwestycji w system do gięcia blach”.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Spawstal poprzez wdrożenie do oferty:
- innowacyjnego, udoskonalonego produktu w postaci kabin do maszyn CNC, zgłoszonego do ochrony patentowej,
- nowych produktów – szaf elektrycznych, śmietników miejskich i skrzynek na listy,
- udoskonalonych usług automatycznego gięcia blach oraz lakierowania proszkowego wraz z myciem ultradźwiękowym.

W wyniku realizacji projektu nastąpi wdrożenie opracowanej w wyniku własnych prac B+R technologii wytwarzania, a także związanego z tą technologią innowacyjnego produktu.

Wartość projektu: 5 362 800,00 zł
Wartość dofinansowania: 1 526 000,00 zł