Tel: +48 61 285 25 45  Mail: biuro@spawstal.pl

„Wdrożenie innowacyjnej technologii laserowej obróbki elementów metalowych”

Wykorzystanie funduszy unijnych

Miło nam poinformować , że dnia 15.11.2013 zakończyliśmy realizację inwestycji realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 w ramach Działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia nr POIG.04.03.00-00-C44/12.

 

Tytuł realizowanego projektu: „Wdrożenie innowacyjnej technologii laserowej obróbki elementów metalowych”

Wartość projektu – 3 933 591,31 PLN

Udział Unii Europejskiej – 1 368 500,00 PLN

Okres realizacji: 24.04.2013 – 15.11.2013

 

Wykorzystanie funduszy unijnych