Tel: +48 61 285 25 45  Mail: biuro@spawstal.pl

„Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacyjnej linii technologicznej przeznaczonej do łączenia wyrobów metalowych spawaniem”.

Wykorzystanie funduszy unijnych

 

Sierpień 2010: Obecnie firma realizuje projekt w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 dla działania 1.2 „Wsparcie rozwoju MSP”

Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacyjnej linii technologicznej przeznaczonej do łączenia wyrobów metalowych spawaniem”.