Tel: +48 61 285 25 45  Mail: biuro@spawstal.pl

„Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych celem wprowadzenia nowych i udoskonalonych produktów w firmie Spawstal”.

Wykorzystanie funduszy unijnych

 

Marzec 2011: Miło nam poinformować, że nasza firma zrealizowało projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP, Schemat IV Projekty inwestycyjne realizowane w ramach pomocy de minimis.

Tytuł projektu: „Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych celem wprowadzenia nowych i udoskonalonych produktów w firmie Spawstal”.