Tel: +48 61 285 25 45  Mail: biuro@spawstal.pl

Wdrożenie nowej technologii wytwarzania konstrukcji stalowych

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Spawstal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pt. „Wdrożenie nowej technologii wytwarzania konstrukcji stalowych” w ramach w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich.

 

Umowa o dofinansowanie Projektu: POIR.03.02.02-00-2194/20

 

Celem projektu jest wdrożenie nowej technologii, która zapewni poprawność wymiarową i jednocześnie zminimalizuje poziom wadliwości podczas pracy cyfrowej maszyny obróbczej wykorzystującej promień lasera.

 

Inwestycja dotyczy wdrożenia autorskiej, samodzielnie opracowanej technologii wytwarzania wielkogabarytowych konstrukcji stalowych, w szczególności ścian i dachów autobusowych. Wynalazek dotyczy technologii, w ramach której następuje wycięcie elementów z blachy pierwszą precyzyjną maszyną obróbczą, wycięcie elementów z profili drugą precyzyjną maszyną obróbczą, po czym następnie powstaje konstrukcja stalowa w wyniku połączenia elementów z obu wcześniejszych etapów. Ma to zastosowanie przy wytwarzaniu konstrukcji szkieletowo-płaszczowych, w szczególności wymagających dużej precyzji wykonania. 

 

Całkowita wartość projektu wynosi 6 900 000,00 zł z czego maksymalny wkład Funduszy Europejskich wynosi 2 415 000,00 zł.