Tel: +48 61 285 25 45  Mail: biuro@spawstal.pl

Wdrożenie projektu unijnego

Z przyjemnością informujemy Państwa, iż Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe SPAWSTAL Sp. z o. o. dnia 19.06.2013r. podpisało umowę o dofinansowanie inwestycji realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 w ramach Działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia nr POIG.04.03.00-00-C44/12.

 

Tytuł realizowanego projektu: „Wdrożenie innowacyjnej technologii laserowej obróbki elementów metalowych”

  • Wartość projektu – 3 220 000,00 PLN
  • Udział Unii Europejskiej – 1 368 500,00 PLN
  • Okres realizacji: 01.04.2013 – 28.06.2014

 

Informacji o projekcie udziela:

 

  • Oficjalny portal Unii Europejskiej: http://europa.eu/index_pl.htm
  • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka: www.poig.gov.pl
  • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: www.mrr.gov.pl
  • Bank Gospodarstwa Krajowego: www.bgk.com.pl...