Tel: +48 61 285 25 45  Mail: biuro@spawstal.pl

Archiwum

„PODNIESIENIE POZIOMU INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI FIRMY PPHU SPAWSTAL SP. Z O.O. ORAZ ŚRODY WIELKOPOLSKIEJ W DRODZE INWESTYCJI W SYSTEM DO GIĘCIA BLACH”.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Spawstal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna...

więcej >>

Współpraca z Politechniką Poznańską

W ostanim roku firma nawiązałą współpracę z dwoma uczelniami wyższymi; Politechniką Poznańską oraz Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu.  Spawstal, podczas praktyk, umożliwia studentom zapoznanie się z najnowecześniejszymi technologiami wytwarzania kontsukcji stalowych, studenci wnoszą świeże spojrzenie na projektowanie i design....

więcej >>

Wdrożenie projektu unijnego

Z przyjemnością informujemy Państwa, iż Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe SPAWSTAL Sp. z o. o. dnia 19.06.2013r. podpisało umowę o dofinansowanie inwestycji realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 w ramach Działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne...

więcej >>